Privacyverklaring

Privacyverklaring Chinese School Hoofddorp

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens de Chinese School Hoofddorp van jou verwerkt, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we jouw gegevens beschermen.

Kort samengevat: wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over de Chinese School Hoofddorp

De Chinese School Hoofddorp is ingeschreven bij de KvK onder nummer 33208.548 en is samen met Euroned-China Promotions (o.a. verzorging culturele reizen naar China, abonnementen op kranten en tijdschriften uit China en vertalingen) een éénmansbedrijf van mevr. G.L. Yang.

Onder Chinese School Hoofddorp worden de volgende diensten aangeboden:

 • les in klasverband op zaterdagochtend (met hulp van vrijwilligers)
 • workshops, trainingen en individuele lessen
 • verzorging van schoolboeken (niet los, alleen voor eigen leerlingen)

Voor de zaterdagochtend school hebben wij een stuurgroep van vijf leden om de school en activiteiten, zoals het Chinese Nieuwjaarsfeest, te kunnen organiseren. Met de leerkrachten is ook regelmatig overleg over o.a. de lesmethode, via de Stichting Chinees onderwijs in Nederland zijn er ook bijeenkomsten die wij regelmatig bezoeken en wij doen ook zelf aan het continue bijscholen (veelal via deze stichting). Op school geven wij gelegenheid aan de ouders/verzorgers voor een gesprek over de vorderingen van hun kind.

G.L. Yang beheert de volgende websites:

 • www.cshd.nl
 • www.chineseschoolhoofddorp.nl
 • www.encp.nl

en haar eigen gegevens zijn:

G.L. Yang

Waddenweg 123

2134 XL Hoofddorp

info@cshd.nl

KvK-nummer: 33208.548

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer je op de site het contactformulier invult :

 • (Voor- en) achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze persoonsgegevens gebruiken we om je de gevraagde informatie te e-mailen of om contact met je op te nemen wanneer je vragen hebt over onze producten of dienstverlening.  Gegevens als Je IP-adres en je locatiegegevens gebruiken wij niet. We zullen je nooit automatisch toevoegen aan onze e-mailings; daarvoor moet je je ingeschreven hebben.

Wanneer je inschrijft voor een schoolseizoen of een individuele opleiding, of hiervoor wordt opgegeven:

 • Voor- en achternaam (en eventuele Chinese naam)
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • bij volwassenen: Beroep en hoogst genoten opleiding; man / vrouw
 • bij kinderen: school en klas/groep; jongen / meisje
 • Heb je eerder Chinees geleerd; welke taal/talen spreek je thuis
 • Gegevens over je gezondheid, indien relevant. Deze vallen in de Wet AVG onder bijzondere persoonsgegevens [ wij vragen hier zelf niet om, omdat wij veel kinderen op school hebben zouden ouders ons wel eens in een bepaald geval kunnen informeren over gezondheid e.d. ]

Wij gebruiken je gegevens om je inschrijving te verwerken, een factuur te genereren, en je informatie over de school of training te verstrekken. Je gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het verwerken van een inschrijving, bijvoorbeeld om een presentielijst aan te leggen.

Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld betaalgegevens in reactie op een gegeven of gemailde factuur (wij maken geen gebruik van een automatische incasso). Je bankgegevens staan wel na een gedane betaling bij onze debiteuren administratie. Maar worden nooit aan anderen verstrekt.

 We bewaren inschrijfformulieren om je na afloop van de activiteit een enkele keer te attenderen op een overige activiteit als het starten van een nieuwe cursus of een China studiereis.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Chinese School Hoofddorp neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cshd.nl

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De sites van Chinese School Hoofddorp gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Fotoalbum op site, gebruik van fotomateriaal

Van een aantal gebeurtenissen, zoals het Chinees Nieuwjaarsfeest, worden wel eens foto’s gemaakt. Deze foto’s staan soms ook in een fotoalbum op onze website, verder zou het kunnen dat een aantal foto’s ook gebruikt worden voor een krantenartikel (dan actueel na het maken van de opnames). Buiten deze twee genoemde publicaties worden de foto’s niet verder gebruikt of vertoond. Indien u een foto niet getoond wilt hebben kunt u ons dat laten weten waarop wij deze direct zullen verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

 De Chinese School Hoofddorp verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De Chinese School Hoofddorp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

 • De trainers leerkrachten bij de Chinese School Hoofddorp
 • Stichting SOPOH (schoolhuur)
 • Stichting Chinees Onderwijs in Nederland (cursus leerkrachten, voordrachtwedstrijden)
 • Google Analytics

Op onze site vermelden bij een klein aantal links naar wat webpagina’s, hier staan verder geen adresgegevens of andere informatie dan alleen de naam of link. Voor deze vermelding van links hebben wij ook toestemming gekregen van de vermelde bedrijven.

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Chinese School Hoofddorp. Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al je gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cshd.nl. We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandelen en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Ben je niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.