Workshops

Workshops

Zowel op bedrijven, basisscholen als ook op het voortgezet onderwijs hebben wij al diverse workshops gegeven. Daar Chinees nu ook al op een aantal scholen als vak wordt gegeven zien wij dit alleen maar toenemen.

Bij voldoende belangstelling willen wij op onze school een klas samenstellen die erop is gericht om leerlingen hierin bij te sturen en aansluiting te vinden.

Ook verzorgen wij bedrijfstrainingen, eventueel op eigen locatie of een kleine groep in Floriande Noord in Hoofddorp