Extra taalles

Extra bijlessen

Er bestaat ook de optie voor bijlessen individueel of in een kleine groep. Dit is dan niet op de locatie IJwegschool maar in Floriande Noord in Hoofddorp. Dit kan voor een aantal van te voren afgesproken en ingeroosterde lessen. Informeer eens naar de mogelijkheden.

Naast bedrijfstrainingen, eventueel op eigen locatie, en workshops op scholen willen wij in de toekomst bij voldoende belangstelling ook op onze school een klas samenstellen die erop is gericht om leerlingen bij te sturen en aansluiting te vinden op de lessen in het voorgezet onderwijs als examenvak.