Klassen

De Klassen

Wij hebben een aantal jeugdklassen en twee klassen voor volwassenen. De indeling bij de jeugd is veelal op leeftijd en op niveau. De lessen worden gegeven op de zaterdagochtend in twee tijdblokken. Wij proberen naast de taal ook aandacht te geven aan de Chinese cultuur. De te gebruiken leerboeken zijn via de school te verkrijgen. Voor de klasindeling, tijden en kosten verzoeken wij u om verder contact met ons op te nemen.